Čo môžete dosiahnuť účasťou v aukcii elektriny?

(správa z aukcie 28.2.2017)

PDF na stiahnutie